A honlapon film, könyv és honlap ajánlást találtok.

Olyan filmeket és filmsorozatokat szeretnék nektek ajánlani, amik nekem nagyon tetszettek, tetszenek. Nem csak vámpíros témájúak lesznek hanem mások is. Remélem elnyeri tetszéseteket. Jó film nézést, olvasást kívánok!

THE VAMPIRE DIARIES

The Vampire Diaries (Vámpír naplók)

RÖVID LEÍRÁS:

L. J. Smith Vámpírnaplók című regényei alapján készült, misztikus-romantikus sorozat.

A történet egy Mystic Falls nevű kis városkában játszódik, ahol a történelem során számos megmagyarázhatatlan és különös haláleset történt, melyet később állattámadással magyaráztak.
Ebben a városban él Elena, öccsével és nagynénjével. Elena pár hónappal a történet kezdete előtt, elvesztette a szüleit egy autóbalesetben, amit ő túlélt. Az eddig népszerű lány most legszívesebben menekülne a világ elől, kívülállónak érzi magát, szakít a barátjával. Ráadásul otthon is gondok támadtak ez öccsével, aki droggal próbálta feldolgozni szüleik halálát.
Ekkor érkezik a városba és az iskolába egy új fiú: Stefan Salvatore. Elena végre kiutat talál az elkeseredettségéből, hónapok óta először igazán boldognak érzi magát a fiú mellett. Ám hamar kiderül, hogy Stefan igazából egy vámpír, persze nem a rossz vámpírok közül való, ő jó útra tért és nem öl embereket, helyette állatokból táplálkozik. Nem sokkal utána megérkezik Stefan bátyja is, Damon, aki szintén vámpír, ám ő a rosszabb fajtából való és embereket öl meg a lebukást kockáztatja a város vezetősége előtt, akik tudnak a vámpírok létezéséről. Stefan minden erejével azon van, hogy megvédje Elenát és megakadályozza Damon mesterkedéseit, illetve kiderítse bátyja szándékait, hogy miért is tért vissza Mystic Falls-ba és hogy visszatértének van-e köze ahhoz az aprócska tényhez, hogy Elena kiköpött mása régi közös szerelmüknek, Katherine-nek. Mindemellett a cselekmény tovább bonyolódik, mikor egyre több vámpír bukkan fel a kis városban…

MŰFAJ: misztikus, romantikus, fantasy

SOROZAT INDULÁSA: 2009

ALKOTÓK: L. J. Smith, Julie Plec, Kevin Williamson, Marcos Siega, Kevin Bray

SZEREPLŐK:
Nina Dobrev - Elena Gilbert/Katherine
Paul Wesley - Stefan Salvatore
Ian Somerhalder - Damon Salvatore
Steven R. McQueen - Jeremy Gilbert
Katerina Graham - Bonnie Bennett
Candice Accola - Caroline Forbes
Zach Roerig - Matt Donovan
Michael Trevino - Tyler Lockwood
Sara Canning - Jenna Sommers
Matthew Davis - Alaric Saltzman
Kayla Ewell - Vicki Donovan


Damon; Elena; Stephan

vampire diaries-cast

2010. március 28., vasárnap

Vámpír legendák

Vámpír legendákat gyűjtöttem erre a lapra

A vámpírokat már az ókori görögök is ismerték, ők emberszerű démonokban hittek, akik a vérünket szívják és betegségeket terjesztenek. Empusának hívták azt a vérivó nőstény dögöt, ami az ókori görög színművekben kísértett. A lamia vagy brukolakhosz, így hívták az ókori görögök az általunk ma ismert vámpírt. A mítosz szerint a vámpír mindig udvariasan kopogtat a ház ajtaján, ezért a görögöknél elterjedt szokás volt, hogy az udvarias, egyszeri kopogtatásra nem nyitnak ajtót. A régi Asszíriában az ekimmu volt ismert. Ez életében ember volt, de ha valaki a halála után felelőtlenül nem temette el rendesen, akkor ekimmu lett belőle. Ennek következményeként aztán eléggé szomjas és éhes lett, és a továbbiakban vérszívóként "élt".

A vámpír alakja erősen összekötődik a vér motívumával, tekintve, hogy a vámpír (már) halott és fél-létének fenntartásához vérre, ergo életre van szüksége az életben maradáshoz. A kereszténységördöggel és a gonosszal és a népi motívumokba bekerült elűzésének keresztényi jellege is.

Forrás: Vikipédia, Hot-dog lap

Káin, az első vámpír

A legendák szerint Káinból, az első gyilkosból lett a legelső vámpír. A Biblia szerint Éva két gyermeket szült Ádámnak: Káint és Ábelt. Mikor Káin és Ábel áldozatot mutatott be Istennek az Úr Ábel áldozatát örömmel fogadta, Káinét viszont nem. Káin ezért megölte testvérét, s e bűnért Isten száműzte őt. Három angyal kereste fel Káint száműzetésében, s elmondták neki, hogy csupán kérnie kell Istent, hogy bocsásson meg neki és száműzetése véget ér. Ő ezt háromszor utasította vissza, s ezért Isten megátkozta, így ő lett az első vámpír, minden vámpírok atyja.

Néhányan úgy tartják, hogy Káin testvérét, Ábelt áldozatként bemutatta Istennek, s az Úr örömmel fogadta azt, s megáldotta érte Káint. E szerint Káin átka valójában áldás.
Káin személye mindig is nagy vitákat keltett a vámpírok társadalmában. Nem létezik olyan Vértestvér, aki biztosan állítaná, hogy találkozott Káinnal. Talán a Második Generáció tagjai tudták az igazságot, de ők már nem beszélhetnek.

Az első Város (Énok)

Káin évtizedekig egyedül vándorolt az akkor még fiatal földön. Végül elért egy helyet, ahol az emberek várost építettek, az Első Várost, Énokot. Az emberek látták Káin erejét, s uralkodójukká tették őt. Hosszú ideig uralkodott felettük, s ez elégedettséggel töltötte őt el, de ez nem maradhatott így. Káin a magányosság áldozatává vált, mint annyi más vámpír is azóta. Káin három gyermeket választott, kiknek nevét homály fedi, azonban így emlegetik őket: Enoch, Zillah, Irad. Ők saját gyermekeket teremtettek és hamarosan a halandókat az a veszély fenyegette, hogy a vámpírok felülmúlják őket létszámban. Halandók és halhatatlanok évekig egymás mellett éltek, azonban a vámpírok a halandókat szolgáknak tekintették, nem pedig egyenlőknek, s ezt Káin nem helyeselte. Ekkor következett a Nagy Vízözön, melyben a város és lakói, halandók és halhatatlanok egyaránt elpusztultak.

A Második Város

Káin elhagyta az Első Várost, mivel úgy gondolta, a Vízözön büntetés volt számára, azért, mert átkát megosztotta másokkal. Távollétében gyermekeinek nem kellett követniük szabályait. A Harmadik Generáció, az Antediluvianok felemelkedtek és elpusztították nemzőiket, a Második Generációt. Új várost építettek, a Második Várost, melyben Káin gyermekei uralkodtak, mint ahogy Káin uralkodott az Elsőben. Azonban ez a város sem tartott örökké. Az Antediluvianok vetélkedni kezdtek egymással, s halandókat emeltek maguk közé, hogy egymás ellen használják őket. Hamarosan minden megsemmisült, amit fölépítettek, s kezdetét vette a Dzsihád.
A Klánok

Az Antediluvianok szétszóródtak a világban és megalapították saját klánjaikat, halandókat emeltek maguk közé, hogy szolgálják őket és harcoljanak értük a mindent felemésztő harcban, a Dzsihádban. Az idő múlásával erejük egyre növekedett, s vele együtt Torporban töltött álmuk is egyre tovább húzódott. Hamarosan évtizedeket, majd évszázadokat töltöttek Torporban, s klánjaikat magukra hagyták. Az Antediluvianoknak kialakult az a képességük, hogy a Torporból irányítsák követőiket. A mai modern időkben az Antediluvianok létezése, Káin története, az Első és a Második város, a klánok alapítása mind csak legenda. A fiatalok nagy része úgy gondolja, hogy ezek csak jól hangzó kitalációk.

Kamarilla - Sabbat ellentét: A Tövis Egyezmény

Valamikor a 13-14. században a Lasombra klán, valamint az Anarchok és Asszamiták egy csoportja együttes erővel megtámadta a Castle d'Ombro-t (az Árnyékok Kastélyát) és megölte a Lasombra klán alapítóját. Amint a kastély elesett egy fiatal Lasombra, akit Gratianonak hívtak, s aki magának Lasombrának volt saját gyermeke diableriet követett el atyján. Az erről az eseményről szóló történetek homályosak és változók. A Lasombrák sikerét látva testvéreik, a Tzimiscek követték a példát és Öregjeik ellen fordultak. A Tzimisce Anarchok találtak egy módot az őket Öregjeikhez kötő Vérbilincs megtörésére és háborút indítottak Öregjeik ellen. Rengeteget levadásztak és megöltek a Vének közül, az Anarchok Öregjeik fölé kerekedtek. Mikor megtalálták klánjuk alapítójának menedékét mindennek vége lett. Az Tzimisce Anarchok támadásra gyülekeztek és egy kemény csata segítségével elfogták magát Tzimiscet és diableriet követtek el rajta.

A Tzimiscek és Lasombrák sikerét követően az Anarchok Európa szerte fellázadtak. Az Anarch Lázadásban, ahogy később hívták, Rengeteg Öreget elfogtak és megöltek, ám ők nem adták könnyen életüket és sokszor számos Anarchot is magukkal rántottak a Végső Halálba. Ennek következtében a vámpír népesség száma nagy mértékben lecsökkent. Az Anarch Lázadás közepén a Vértestvérek rádöbbentek, hogy túl messzire mentek. A Csorda, az emberek látva a harcot és rombolást, felfedezte a vámpírok létezését. Az emberiség kétségbeesésében Rómához fordult és könyörgött a pápának, hogy fordítsa az Inkvizíciót a szörnyetegek ellen és pusztítsa el mindet.

A Tövis Egyezmény:

Ennek még súlyosabb következményei lettek a Káinita népességre nézve, mint az Anarchok és Öregek közötti háború. A vámpíroknak már nem csak egymástól kellett félniük, de az Inkvizíció tüzétől is. Végül egy hatalmas vámpírokból álló csoport, a félelmetes Hardestadttal, a Ventrue klán tagjával egyetemben megtalálta az utat az Anarch Lázadás befejezésére. Ez egy írott javaslat, a Tövis Egyezmény volt, melyben megígérték, hogy helyreállítják a rendet a Káiniták társadalmában.

Persze ez az egyezmény csak keveset segített a lázadás elsődleges kiváltó okain. Egyszerűen visszatért a régi időkhöz, azonban ez alkalommal a Kamarilla nevű szervezet vezetésével. Az Anarchoknak és az Asszamitáknak azonban nem volt választásuk. Csapdába estek. Egyik oldalról az Inkvizíció fenyegette őket, a másikról pedig a hatalmas és ravasz Öregek. Az Anarchok elfogadták a Tövis Egyezményt és fejet hajtottak. Megszületett a Kamarilla.

Azonban nem minden Anarch adta fel ilyen könnyen a harcot. A következő fél évszázadban falkák kóboroltak Európa szerte, pusztították a halandókat és lecsaptak az újonnan alakult Kamarillára. Ez alatt az ötven év alatt a lázadók szektába rendeződtek, melynek céljává az őket irányítani akaró Öregek és Antediluvianok elleni harc vált. A 16. század közepére a Sabbat teljesen önállóvá vált és elhatározta, hogy legyőzi a Kamarillát.

Generációk:

2. Generáció
Nód Könyve szerint hárman voltak. Káin szomorúságában teremtette őket, hogy vele éljenek Énok városában. A Nód Könyvében írtak szerint gyermekeik, az Antediluvianok meggyilkolták őket az Özönvíz idején vagy az azt követő Első Háborúban.

3. Generáció - Antediluvianok
A Harmadik Generációnak hét tagja létezett, de csak kettejük neve ismert: Lucian és Mehet. A Harmadik Generáció tagjai alapították a 13 klánt. Mind elrejtőztek, s a Dzsihádon munkálkodnak, a háborún, mely egyidős az írott történelemmel. Ma a nyílt harc helyett fortélyokhoz és cselekhez folyamodnak. Nagyrészt csak figyelik egymást és keresztezik a másik terveit, várva a megfelelő időpontra. A náluk kisebbeket felhasználják céljaik elérésére. Sokan úgy tartják, hogy ők voltak az utolsók, akiknek valódi hatalmuk volt élet és halál felett.

4. és 5. Generáció - Matuzsálemek
Több ezer évesek és majdnem olyan erősek, mint az Antediluvianok. Ők a Dzsihád katonái. Az Antediluvianok ténykedésének következtében számuk jelentősen lecsökkent. Csak kevesen maradtak aktívak, legtöbbjük Inconnuvá vált félelmében a Dzsihádtól és attól, hogy a fiatalabb generációk tagjai vérükre szomjaznak, s mindent megtesznek annak megszerzéséért. Az elbeszélések szerint a Kamarilla Belső Köre Matuzsálemekből áll. A szóbeszéd szerint a Kamarilla egyik célja az, hogy csökkentse az Antediluvianok befolyását a náluk fiatalabb generációk fölött.

6. 7. 8. Generáció - Öregek / Vének
A fiatalabb generációk tagjai Öregeknek vagy Véneknek nevezik őket. Azok, akik nyíltan folytatják a Dzsihádot, általában ezeknek a generációknak a tagjai. Ők a Kamarilla vezetői, a hercegek és primogének nagy része közéjük tartozik. Legtöbbjük vezető szerepet tölt be. Az európai városok hercegei általában Hatodik Generációsak, míg az amerikai városok hercegei Hetedik és Nyolcadik generációsak. A Nyolcadik Generáció tagjai az utolsók, akiket Öregeknek vagy Véneknek hívnak, valószínűleg azért, mert nagyrészük a modern kor előtt született, s ez érezhető modorukon és viselkedésükön is.

9. és 10. Generáció - Ancillák
Ancillának szokás őket nevezni, bár ez a megnevezés inkább korukra utal. A modern időkben születtek, erősebbek a legfiatalabb generáció tagjainál, de nem eléggé, hogy a náluk idősebbekkel dacolhassanak. Sokuk hatalomra éhezik, de csak kevesen képesek szert tenni rá.

11. 12. 13. Generáció - Neonátok
A legfiatalabb vértestvérek, Neonátnak nevezik őket. Legtöbbjük csak néhány évtizedet élt és kevesen idősebbek egy évszázadnál. Ők adják a vámpírok társadalmának nagyobb részét. Még elég nagy erő birtokosai, de nem versenyezhetnek az Öregekkel.

14. 15. Generáció - Hígvérűek
A mai modern estéken egyre többen jelennek meg. Vérük már annyira híg, hogy néhányuk képes a napfényen is élni és a halandók eledelét fogyasztani. Néhányuk, a kevésbé szerencsések öregszenek is, ha nem is olyan gyorsan, mint egy halandó.

Vámpírok léteznek, de ezek nem emberi formában vannak, mint ahogy a legenda tartja. A Föld létrehozott olyan élőlényeket, amelyek harapnak és vért szívnak - a vérszívó denevérek, amelyek bizonyos trópusi országokat gyötörnek, és a legelő szarvasmarhákat vérveszteséggel gyengítik meg. A vérszívó denevérek lennének a vámpír legendák alapja? Így is lehet mondani, mivel a legenda egy hasonló élőlényre alapozódik, amelyik egy másik világban fejlődött ki. Mint ahogy sárkányokat is hoztak a Földre idegenek az önmagukat-szolgálni orientációból, hogy megfélemlítsék az embereket, akiket később a soraik közé reméltek verbuválni, éppen így lettek nagyméretű vérszívó denevérek a Földre hozva.

Akkor miért lett a denevér legendájából ember? A látogatások éjszaka történtek, mivel ezek a denevérek a földiekhez hasonló módon fejlődtek ki, vinnyogó hangokat használva egyfajta radarként, és a sötétség biztonságát használva a ragadozó madarak elkerülésére, melyek a rágcsálókat egy teljes értékű étrendnek tekintik. Az importált denevérek nagyok voltak, ám vékonyak. Repülés közben úgy néztek ki, mint a földi denevérek, de miután leszálltak, a felhajtható szárnyaik úgy néztek ki, mint kinyújtott karok - a vámpír a fekete galléros köpenyében. Vörös szemek? Igen, csakugyan, bármely közeli fényre a szemek, amelyekből hiányoztak az éles napfényben szükséges védő pigmentek, csak a vér színét mutatták éppen a szem felülete alatt. És ahogy néhány szőrös majomnak a Földön szőrtelen, sápadt pofája van, pont úgy volt ezeknek a vámpír denevéreknek szőrtelen pofájuk. Azért őket választották az önmagukat-szolgáló idegenek, mert hasonlítottak az emberekre, az alkonyatban. A halálra rémített áldozatok, megdermedve a félelemtől, megszülték a természetfölötti erők vámpír-mítoszát.

Megtalálták őket és megölték őket karókkal? Megölték őket bármivel, ami kéznél volt, amikor felfedezték őket a sötét odúikban, és ami a legtöbbször kéznél volt, azok fakarók voltak. A kerítésoszlopokat kicövekelő parasztok a hegyes végeket használták fel arra, hogy a vadállatok támadásait elhárítsák, és a legtöbb esetben ez volt az egyedüli rendelkezésre álló fegyver, amikor vámpírok támadása ellen védekeztek.

Vámpír szó mai jelentései:

 1. Egy Dél-Amerikában élő denevérfaj (Vampirus spectrum); vámpír-denevér.
 2. Alvók/élők vérét ivó és fojtogató (és/vagy) sírjából kijáró szellem/lény.
 3. Gonosz, romlott, a férfiakat könyörtelenül kihasználó nőszemély.
 4. Vérszopó személy, mint jelzői alak, azaz másokon élősködő ember. Pl.: ?Ne szívd a vérem, mint egy vámpír?.

  A szó összetett alakjai a vámpírfog, vámpírajak, vámpírtermészet. Mind a vámpírok képességeivel, kinézetével, természetével vannak összefüggésben. A szó szinonimái a vérszopó, vérszívó, éji lidérc. A lidérc főleg a magyar vonatkozásokban lesz érdekes.

  Vámpírok vérszívása

  A vámpírok a nyakon keresztül szívják az emberi vért, azaz a legfőbb táplálékukat, amely szükséges az életben maradásukhoz. Ha bizonyos időn belül nem jutnak elegendő vérhez,legyengülnek és meghalnak. Ha egy vámpír vért szívott, két árulkodó kis sebhely marad a karon, a lábon illetve a nyakon. Ezt az éjszaka leple alatt teszik meg, és a hiedelmekkel ellentétben akárhová bejutnak. (Ha jártak ott, ha nem.) A kilétüket homály fedi, elképzelés azonban akad. Áldozatukat egy-egy vérszívás alkalmával nem ölik meg, de előfordul, hogy véletlen megkarmolják, illetve elvisznek egy hajszálat, vagy egyéb személyes dolgot. Lehet akár egy tárgy is. Ez annak a jele, hogy később még biztosan visszajönnek.


 5. Hogyan is "készülnek" a vámpírok? Legenda Európa nyugati részéről


Könyvek

A másik honlapomról a Twilight témával kapcsolatos érdekességeket gyűjtöttem össze

Könyvborítók és magyarázatuk

Twilight

Stephenie Meyer írta 2005-ben.

Oldalak száma: 502 ; 24 fejezetből és egy epilógusból áll

Borító magyarázat: Aki először ránéz a borítóra, azt gondolja, ez egy női kéz (Bella keze). Aztán olvasás közben arra a következtetésre jut, hogy Edward keze (fehérsége a tökéletessége miatt). De ez igazából Bella keze, mert a Biblia szerint Éva adja az almát Ádámnak, a tiltott gyümölcsöt. Így azt szimbolizálja, hogy Bella a tiltott gyümölcs Edward számára. Más szempontból pedig maga az alma szimbolizálja Bellát, mint tiltott gyümölcsöt.

Cím elemzés: Az alkonyat a szerelem napszaka, valamint a vámpírok számára ez a legbiztonságosabb időszak. A cím feltehetőleg az örök szerelmet jelképezi.

Stephenie Meyer írta 2006-ban.
Oldalak száma: 583 ; 24 fejezetből és egy epilógusból áll

Borító magyarázat: A borítón egy hervadó, megtépázott tulipánt láthatunk. A tulipán Bellát ábrázolja. Ebben a részben a lány szörnyű megpróbáltatásokon megy keresztül, ezt jelképezi a tulipán kinézete. A virág hervadtsága arra utalhat, hogy Bella az események után nagyon magába fordul. Nem beszél senkivel. A borító alján látható kis könnycsepp alakú szirom valószínűleg Bella átsírt napjaira utal.

Cím elemzés: new moon újholdat jelent. Ez Bella új életét jelképezi, hiszen új hold kelt föl, megváltozik minden. Új, szomorúbb, Edward nélüli élet vár Bellára. Valamint Edward Bellát újholdkor hagyja el, a cím is ezért lett new moon, hiszen ez a fő motívum a 2. könyvben, erre épül.

Mivel a könyveket nem láttam, így a szórólapról származnak az információim, amik remélem helytállóak.

Stephenie Meyer írta 2007-ban.
Oldalak száma: kb.: 680 ; 27 fejezetből és egy epilógusból áll

Borító magyarázat: A borítón egy vörös-bordó selyemszalag szerű található, egyik helyen elszakadva, mindössze egy szál tartja össze. Ez a szalag Bella és Jacob kapcsolatát szimbolizálja, aminek majdnem vége szakad. A színe pedig a kettőjük közötti kapcsolatot jellemzi, hiszen Bella rájön hogy számára Jacob több mint barát.
?A barátság egy selyemszalag, amely könnyen elszakad, s bár összekötni összelehet, a csomó mégis megmarad.?

Cím elemzés: Az eclipse szó napfogyatkozást jelent. Mikor Edward elhagyta Bellát, minden sötétbe borult Bella addigi tündérmeséjében. Egyedül egy fénypont volt benne, Jacob. Ezért Bella a lehető legtöbb időt töltötte vele, és elnevezte az ő saját Napjánk. Sokszor emlegette így Jacobot. Viszont az Eclipse-ben Edward visszatérése után kezdenek eltávolodni egymástól (Bella és Jacob) és Bellának választania kell élete szerelme és legjobb barátja között.


Stephenie Meyer írta 2008-ban.
Oldalak száma: kb.: 780 ; 39 fejezetből és egy epilógusból áll

Borító magyarázat: A borítón egy bordó gyalog szerepel a háttérben, míg előrébb egy fehér királynő. A gyalog Bella régi életében (amikor még ember volt) a ?szerepét? szimbolizálja, hiszen emberként nem tudott túl sok mindent segíteni egy harcban, hiszen akkor ő volt a célpont, az áldozat. A gyalognak is ez a szerepe a sakkban. Viszont az új életében (amikor már vámpír) az őrző, védelmező szerep dominál. A sakkban a királynő a legmozgékonyabb és a leghasznosabb bábu, és ilyen lesz Bella is vámpírként hiszen a burok mindenkit megvéd.

Cím elemzés: A szó jelentése hajnalhasagás. A cím Bella új életének kezdetére, vagyis a vámpíréletre utal.


2010. március 14., vasárnap

Viccek

Aki szereti a vicceket, annak jó szórakozást kívánok!

Ha valaki ismer még viccet, megköszönném, ha elküldené!

Vámpír viccek-Minden reggel elmegy a vámpír a boltba és kér 5 liter vért. Ez így megy minden nap, de egyszer inkább egy kiló kenyeret kér.

-De vámpír, minek neked a kenyér???

-Hááát... az utca végén baleset történt és most megyek mártogatni!-Bemegy a vámpír a kocsmába. Kér egy korsó vért.

-Bemegy egy másik vámpír, ő is kér egy korsó vért.

-Bemegy a harmadik vámpír is. Kér egy korsó forró vizet.


-Néz rá a többi vámpír meglepetten, mire az elővesz egy véres tampont:

-Mi van, teafilterről még nem hallottatok?


A buszra felszáll egy vámpír, és húz maga után egy koporsót.


Az emberek tátott szájjal nézik, mire megszólal a vámpír:

Mi van? Nem láttak még ételhordót?Kiktől tanulják meg a vámpírok a vérszívást?

Az ügyvédektől.

Mi a különbség egy ügyvéd és egy vámpír között?- Az egyik egy vérszívó vadállat, a másik pedig denevérré tud változni.


Mit iszik a vámpír, ha ideges?

Csigavért!

Ki az abszolút vérszegény?

Az, akivel a light vámpírkaját reklámozzák!


Hogy hívják a világ legmagasabb épületét, amit vámpírok laknak?

Vampire State Building


Mit mond a vámpír ha meglát egy csontvázat a sivatagban??

Jéé,egy ropi!
Mit mond a vámpír amikor megöl egy embert?Ezt megszívtam!


Hogy hívják a vegetáriánus vámpírt?

De Ne Vért!
Hogyan ismerkedik a vámpír az interneten?

Szép kislány , mi a vér csoportod?


Anyu, azt mondták az óvodában, hogy mi vámpírok vagyunk!

Ne törödj vele kisfiam, inkább edd a levest, mert megalvad.


A vámpír találkozik egy barátjával és azt mondja:

- Hallom az orvosod szigorú diétára fogott.

- Igen... ezentúl csak vérnarancsot ehetek.


Miért nincsenek Drakulának barátai?


-???


Mert,mindig harapós kedve van!!
Vérfarkas viccekAnyu, mi az a vérfarkas?

-Maradj csöndben Pistike és inkább fésüld meg az arcodat!


Békakisfiú a szülei elé áll, és megkérdi: - Apu, anyu, hogy születik a kisbéka? Békaapuka: - Öööö..., hááát a gólya hozza.

Békaanyuka: - Na, gratulálok! Miért nem egyből a vérfarkas?!


- Te...telihold van...és... ma van a szülinapod!

- Na, mi az összefüggés?

- Hát... vérfarkas vagy!!!"


Mennek a farkasok az erdőben. Egyszer csak elébük ugrik a nyuszika a bokorból

- Farkasok! Van-e köztetek tökös csávó? Ha igen, lépjen ki!

Összenéznek a farkasok, de mind a helyén marad.

- Na, ha nincs, akkor mindenki idead szépen egy húszast! - mondja a nyuszika.

Azzal körbemegy, és a farkasok kipengetik neki a húszast.
Pár nap múlva a jelenet megismétlődik. A rákövetkező napon a farkasok elhatározzák, hogy ez mégsem mehet így tovább, hova jut az erdő, ha már a nyuszika megvághatja a farkasokat. Ezért kisorsolnak maguk között néhány farkast, aki majd előáll.Ahogy mennek az erdőben, megint előugrik az egyik bokorból a nyuszika

- Na farkasok! Van közöttetek tökös csávó? Ha igen lépjen ki! A kisorsolt néhány farkas remegő mellső lábakkal előlép. Mire a nyuszika beszól a bokorba

- Te medve koma! Van itt néhány farkas, amelyik tökös csávónak képzeli magátBeküldő: edward cullenHárom vámpír áll egy erkélyen, az egyikük hírtelen felszáll, majd jó idő múlva visszatér, nyakig véresen. A másik kettő éhségtől kidülledő szemmel kérdezi, hol szereztél ennyi ennivalót? Gyertek velem, megmutatom. Repülnek, és megkérdezi nyakig véres.

- Nézzetek le! Mit láttok?

- Egy várost.

- És most mit láttok?

- Egy gyárat!

- Most nézzetek előre, mit láttok?

- Egy kéményt!

- Na, én nem láttam!edward cullen:


A vámpír találkozik a barátjával, és mondja neki:

- Hallom, szigorú diétát írt fel az orvosod...

- Igen... ezentúl csak vérnarancsot ehetek.

EmilyVámpírnak lenni nagy szívás!


Ha a farkas a tenyeredből eszik ,a lábadból is fog.Esme

Nem szeretem a konkurenciát! - mondta Drakula, és lecsapta a szúnyogot.


Twilight dalszövegek angolul

A dalszövegeket itt olvashatjátok angolul, így talán jobban megpróbálkozhatunk az énekléssel illetve a lefordítással.

Blue Foundation-Eyes on fire

I'll seek you out,
Flay you alive
One more word and you won't survive
And I'm not scared of your stolen power
I see right through you any hour

I won't soothe your pain
I won't ease your strain
You'll be waiting in vain
I got nothing for you to gain

I'm taking it slow
Feeding my flame
Shuffling the cards of your game
And just in time
In the right place
Suddenly I will play my ace

I won't soothe your pain
I won't ease your strain
You'll be waiting in vain
I got nothing for you to gain

Eyes on fire
Your spine is ablaze
Felling any foe with my gaze

And just in time
In the right place
Steadily emerging with grace

Felling any foe with my gaze
Steadily emerging with grace
Felling any foe with my gaze
Steadily emerging with grace

Collective Soul-Tremble for my beloved

The hour has begun
Your eyes have now opened

To a world where madness craves
To a world where hopes enslaved
Oh, Ill tremble for my love always

Your windows, opened wide
Your innocence takes flight

To a world where madness craves
To a world where hopes enslaved
Oh, Ill tremble for my love always

Its a world where madness craves
Its a world where hopes enslaved
Oh, I tremble for my love always

Its a world where madness craves
Its a world where hopes enslaved
Yeah, I tremble for you, love, always

Iron&Wine-Flightless bird, american mouth

I was a quick wet boy, diving too deep for coins
All of your street light eyes wide on my plastic toys
Then when the cops closed the fair, I cut my long baby hair
Stole me a dog-eared map and called for you everywhere

Have I found you
Flightless bird, jealous, weeping or lost you, american mouth
Big pill looming

Now I'm a fat house cat
Nursing my sore blunt tongue
Watching the warm poison rats curl through the wide fence cracks
Pissing on magazine photos
Those fishing lures thrown in the cold
And clean blood of Christ mountain stream

Have I found you
Flightless bird, grounded, bleeding or lost you, american mouth
Big pill stuck going down

Linkin Park-Leave all out the rest

I dreamed I was missing, you were so scared
But no one would listen, 'cause no one else cared
After my dreaming, I woke with this fear
What am I leaving when I'm done here?

So if you're asking me, I want you to know

When my time comes, forget the wrong that I've done
Help me leave behind some reasons to be missed
Don't resent me, and when you're feeling empty
Keep me in your memory, leave out all the rest

Leave out all the rest, don't be afraid
I've taken my beating, I've shared what I made
I'm strong on the surface, not all the way through
I've never been perfect, but neither have you

So if you're asking me, I want you to know

When my time comes, forget the wrong that I've done
Help me leave behind some reasons to be missed
Don't resent me, and when you're feeling empty
Keep me in your memory, leave out all the rest
Leave out all the rest

Forgetting all the hurt inside you've learned to hide so well
Pretending someone else can come and save me from myself
I can't be who you are

When my time comes, forget the wrong that I've done
Help me leave behind some reasons to be missed
Don't resent me, and when you're feeling empty
Keep me in your memory, leave out all the rest
Leave out all the rest

Forgetting all the hurt inside you've learned to hide so well
Pretending someone else can come and save me from myself
I can't be who you are

I can't be who you are

Muse-Supermassive black hole

Oh baby don't you know I suffer?
Oh baby can't you hear me moan?
You caught me under false pretences
How long before you let me go?

oooh...You set my soul alight
oooh...You set my soul alight

(oooh...You set my soul alight)
Glacier's melting in the dead of night
And the superstars sucked into the supermassive

(oooh...You set my soul alight)
Glacier's melting in the dead of night
And the superstars sucked into the supermassive

I thought I was a fool for no-one
Oh baby I'm a fool for you
You're the queen of the superficial
And how long before you tell the truth

oooh...You set my soul alight
oooh...You set my soul alight

(oooh...You set my soul alight)
Glacier's melting in the dead of night
And the superstars sucked into the supermassive

(oooh...You set my soul alight)
Glacier's melting in the dead of night
And the superstars sucked into the supermassive
(sucked into the supermassive)

Supermassive black hole
Supermassive black hole
Supermassive black hole
Supermassive black hole

Glaciers melting in the dead of night
And the superstars sucked into the supermassive

Glaciers melting in the dead of night
And the superstars sucked into the supermassive

(oooh...You set my soul alight)
Glacier's melting in the dead of night
And the superstars sucked into the supermassive

(oooh...You set my soul)
Glacier's melting in the dead of night
And the superstars sucked into the supermassive

Supermassive black hole
Supermassive black hole
Supermassive black hole
Supermassive black hole

MuteMath-Spotlight

You got a whole lot left to say now
You knocked all your wind out
You just tried too hard and you froze
I know I know
What do you say? (2x)

Just take the fallYou're one of us

The spotlight is on

Oh the spotlight is on

You know the one thing you're fighting to hold will be the one thing you've got to let go
And when you feel the wall cannot be burned
You're gonna die to try what can't be done
Gonna stay stay out but you don't care
Now is there nothing like the inside of you anywhere

Oh just take the fall

You're one of us

Oh the spotlight is on


Oh the spotlight is on

Yeah it's on

Because everyone would rather watch you fall (All and each other)

And we all are, yeah (All and each other)
And we all are, yeah (All and each other)
Just take a fall
You're one of us

The spotlight is on!!
Oh the spotlight is on!!
(Just take the fall)
Now you're one of us
Now you're, (oh) now you're, (oh) now you're, (oh) now you're one of us
Now you're, (oh) now you're, (oh) now you're one of us
Oh the spotlight is on

Paramore-Decode

How can i decide whats right?
When your clouding up my mind,
I cant win your losing fight,
All the time.

How can i ever own whats mine?
When your always taking sides,
But you wont take away my pride,
No not this time...
Not this time.

How did we get here?
I used to know you so well,
How did we get here?
I think i know how.

The truth is hiding in your eyes,
And it's hanging on your tongue,
Just boiling in my blood,
But you think that i cant see.
What kind of man that you are?
If your man at all,
I will figure this one out.
On my own...
(Screaming i love you so)
On my own...
(My thoughts you cant decode)

How did we get here?
I used to know you so well,
How did we get here?
I think i know how.

Do you see,
What weve done,
Were gonna make such fools,
Of ourselves...
Do you see,
What weve done,
Were gonna make such fools,
Of ourselves...
YEAH

How did we get here
I used to know you so well
Yeah Yeah Yeah
How did we get here?
I use to know you so well
I think i know...
I think i know...

There is something,
I see in you,
It might kill me,
I want it to be tru
e

Paramore-I caught myself

Down to you
You're pushing and pulling me down to
But I don't know what I
Now when I caught myself, I had to stop myself
I'm saying something that I should have never thought
Now when I caught myself, I had to stop myself
I'm saying something that I should have never thought of you

You're pushing and pulling me down too
But I don't know what I want
No I don't know what I want

You got it, you got it
Some kind of magic
Hypnotic, hypnotic
You're leaving me breathless
I hate this, I hate this
You're not the one I believe in
With God as my witness

Now when I caught myself, I had to stop myself
I'm saying something that I should have never thought
Now when I caught myself, I had to stop myself
I'm saying something that I should have never thought of you

You're pushing and pulling me down too
But I don't know what I want
No I don't know what I want

Don't know what I want
But I know it's not you
Keep pushing and pulling me down
But I know in my heart it's not you

Now when I caught myself, I had to stop myself
I'm saying something that I should have never thought
Now when I caught myself, I had to stop myself
I'm saying something that I should have never thought of you
I knew, I know in my heart it's not you
I never know what I want, I want, I want
Oh no, I should have never thought

Perry Farrell - Going all the way (Into the Twilight)

Everyday, everyday, everyday, everyday, everyday, we're going all the way, we're going all the way, we're going all the way

Everyday, everyday, everyday, we're going all the way
Everyday, everyday, everyday, we're going all the way
Tonight! Lightning strikes! Let's go into Twilight!

First time I saw you (when we first met)
I had the fever(as bad as it gets)
You let me see (much in my eyes)
It was so smooth, sparkle and shine
And it shined

La la la la la lalalala la la la la la
Tonight! Lightning strikes! Let's go into Twilight!

You asked me out on many dates
And took me to exotic places
You saw the look upon your face
You men must really love the chases
I'm going to let you have it like you've never had before
So take me
take me
take me...

Tonight! Lightning strikes! Let's go into Twilight!

You are away with me, no other way (x7)
Everyday, everyday, everyday, everyday we're going all the way!

Robert Pattinson-Never think

I should never think
What's in your heart
What's in our home
So I won't

You'll learn to hate me
But still call me baby
Oh love
So call me by my name

And save your soul
Save your soul
Before your to far gone
Before nothing can be done

I'll try to decide when
She'll lie in the end
I ain't got no fight in me
In this whole damn world
So hold off
She should hold off
It's the one thing that I've known

Once I put my coat on
I coming out in this all wrong
She standing outside holding me
Saying oh please
I'm in love
I'm in love

Girl save your soul
Go on save your soul
Before it's to far gone
And before nothing can be done

Cause without me
You got it all
So hold on
Without me you got it all
So hold on
Without me you got it all
Without me you got it all
So hold on
Without me you got it all
Without me you got it all
So hold on

The Black Ghosts-Full moon

When the full moon turns white that's when I'll come home
I am going out to see what I can sow
And I don't know where I'll go
And I don't know what I'll see
But I'll try not to bring it back home with me

Like the morning sun your eyes will follow me
As you watch me wander, curse the powers that be
Cause all I want is here and now but its already been and gone
Our intentions always last that bit too long

Far far away, no voices sounding, no one around me and
you're still there
Far far away, no choices passing, no time confounds me and you're still there

In the full moons light I listen to the stream
And in between the silence hear you calling me
But I don't know where I am and I don't trust who I've been
And If I come home how will I ever leave

Animációk

Alkonyatból film részletek képekben ízelítőül azoknak

akik már látták és akik még nem látták

Jó nézelődést kívánok!http://users1.ml.mindenkilapja.hu/users/twilightbest/uploads/1243879515_86.gif
Jacob

Jacob

Kedves látogató és olvasó!

Aki még nem látta az Alkonyat című filmet, az sűrgősen pótolja, aki nem olvasta a Stephanie Meyer könyveket és szeret jó és izgalamas történeteket olvasni, az ne habozzon. Rajta!

ÚGYMOND KÖTELEZŐ OLVASMÁNY!

New Moon előzetes magyar felirattal! JÓ SZÓRAKOZÁST!

Jó jelenetek New Moon

New Moon előzetes