A honlapon film, könyv és honlap ajánlást találtok.

Olyan filmeket és filmsorozatokat szeretnék nektek ajánlani, amik nekem nagyon tetszettek, tetszenek. Nem csak vámpíros témájúak lesznek hanem mások is. Remélem elnyeri tetszéseteket. Jó film nézést, olvasást kívánok!

THE VAMPIRE DIARIES

The Vampire Diaries (Vámpír naplók)

RÖVID LEÍRÁS:

L. J. Smith Vámpírnaplók című regényei alapján készült, misztikus-romantikus sorozat.

A történet egy Mystic Falls nevű kis városkában játszódik, ahol a történelem során számos megmagyarázhatatlan és különös haláleset történt, melyet később állattámadással magyaráztak.
Ebben a városban él Elena, öccsével és nagynénjével. Elena pár hónappal a történet kezdete előtt, elvesztette a szüleit egy autóbalesetben, amit ő túlélt. Az eddig népszerű lány most legszívesebben menekülne a világ elől, kívülállónak érzi magát, szakít a barátjával. Ráadásul otthon is gondok támadtak ez öccsével, aki droggal próbálta feldolgozni szüleik halálát.
Ekkor érkezik a városba és az iskolába egy új fiú: Stefan Salvatore. Elena végre kiutat talál az elkeseredettségéből, hónapok óta először igazán boldognak érzi magát a fiú mellett. Ám hamar kiderül, hogy Stefan igazából egy vámpír, persze nem a rossz vámpírok közül való, ő jó útra tért és nem öl embereket, helyette állatokból táplálkozik. Nem sokkal utána megérkezik Stefan bátyja is, Damon, aki szintén vámpír, ám ő a rosszabb fajtából való és embereket öl meg a lebukást kockáztatja a város vezetősége előtt, akik tudnak a vámpírok létezéséről. Stefan minden erejével azon van, hogy megvédje Elenát és megakadályozza Damon mesterkedéseit, illetve kiderítse bátyja szándékait, hogy miért is tért vissza Mystic Falls-ba és hogy visszatértének van-e köze ahhoz az aprócska tényhez, hogy Elena kiköpött mása régi közös szerelmüknek, Katherine-nek. Mindemellett a cselekmény tovább bonyolódik, mikor egyre több vámpír bukkan fel a kis városban…

MŰFAJ: misztikus, romantikus, fantasy

SOROZAT INDULÁSA: 2009

ALKOTÓK: L. J. Smith, Julie Plec, Kevin Williamson, Marcos Siega, Kevin Bray

SZEREPLŐK:
Nina Dobrev - Elena Gilbert/Katherine
Paul Wesley - Stefan Salvatore
Ian Somerhalder - Damon Salvatore
Steven R. McQueen - Jeremy Gilbert
Katerina Graham - Bonnie Bennett
Candice Accola - Caroline Forbes
Zach Roerig - Matt Donovan
Michael Trevino - Tyler Lockwood
Sara Canning - Jenna Sommers
Matthew Davis - Alaric Saltzman
Kayla Ewell - Vicki Donovan


Damon; Elena; Stephan

vampire diaries-cast

2010. november 6., szombat

Vámpírnaplók 3. Tombolás

Második fejezet
Stefan hangjában csendes düh izzott. Ezt akartad, Damon, igaz? És most megkaptad. Muszáj volt olyanná változtatnod, amilyenek mi vagyunk, amilyen te vagy. Nem lett volna elég megölnöd.
Damon rá sem pillantott. Intenzíven bámulta Elenát félig hunyt pillái alól, miközben még mindig előtte térdelt, és az állát fogta. Ezt most mondod harmadszor, és már kezdem egy kicsit unni állapította meg rezignáltan. Kócosan, és egy kicsit még zihálva is annyira összeszedett, olyan határozott volt. Elena, megöltelek én téged?
- Természetesen nem válaszolta Elena az ujjait a férfi szabad kezének ujjai közé fúrva. Kezdte elveszíteni a türelmét. Miről beszélnek ezek? Senki nem ölt meg senkit.
- Soha nem tartottalak hazugnak mondta Stefan Damonnek változatlanul keserű hangon. Bármi másnak igen, de hazugnak nem. Eddig nem volt rá példa, hogy ki akartál volna mosakodni valamiből.
- Még egy pillanat válaszolta Damon, és elveszítem az önuralmam.
Mit tehetnél még velem? Válaszolta Stefan. Ha megölnél, azzal csak kegyet gyakorolnál.
- Már vagy száz éve semmi kedvem kegyet gyakorolni veled felelte Damon hangosan. Végül elengedte Elena állát. Mire emlékszel a mai napból? kérdezte tőle.
Elena fáradtan válaszolt, mint egy kisgyerek, aki egy gyűlölt leckét mond fel. Ma volt a Városatyák napja. Megfeszítette az ujjait Damon kezében, és felnézett a férfira. Magától csak eddig jutott, de ez nem volt elég. Megpróbálta felidézni a többit is.
- Volt valaki az ebédlőben Caroline bökte ki a nevet Damonnek elégedetten. Fel akarta olvasni a naplómat mindenki előtt, és ez rossz volt, mert Elena kutakodni próbált az emlékei között, de nem ment. Nem emlékszem, miért. De túljártunk az eszén - mosolygott Damonre melegen, cinkosán.
- Ó, szóval „mi" jártunk túl?
- Igen. Visszaszerezted tőle. Értem tetted. Elena szabad keze bebújt Damon dzsekije alá a kis könyvecske éles, kemény sarkait keresve. Mert szeretsz tette hozzá, miközben rátalált a naplóra, és óvatosan megkapargatta. Szeretsz, igaz?
A tisztás közepén halk neszezés hallatszott. Elena odanézett, és látta, hogy Stefan elfordította az arcát.
- Elena azután mi történt? Hallotta meg ismét Damon hangját.
- Azután? Azután Judith néni vitatkozni kezdett velem. Elena ezen elmerengett egy pillanatra, majd vállat vont. Valami valamin. Mérges lettem. Ő nem az anyám. Nem mondhatja meg, mit tegyek.
Damon hangja szárazon csengett. Szerintem ez mostantól nem lesz probléma. És utána?
Elena nagyot sóhajtott. Utána elmentem, és megszereztem Matt kocsiját. Matt töprengett el a néven, miközben végighúzta a nyelvét a szemfogain. Magában egy jóképű arcot, szőke hajat, izmos vállakat látott. Matt.
- És hova mentél Matt kocsijával?
- A Wickery hídhoz válaszolta Stefan visszafordulva feléjük. A tekintete vigasztalan volt.
- Nem, a vendégházhoz javította ki Elena ingerülten. Hogy megvárjam mm elfelejtettem, kit. Mindegy, szóval ott várakoztam. És akkor elkezdődött a vihar. A szél, az eső meg minden. Nem volt jó. Beszálltam az autóba. De valami üldözni kezdett.
- Valaki üldözni kezdett ismételte meg Stefan Damonre nézve.
- Valaki ragaszkodott hozzá Elena. Elege volt abból, hogy félbeszakítják. Menjünk el valahova, csak mi ketten kérte feltérdelve, az arca egész közel került Damon arcához.
- Csak egy pillanat válaszolta Damon. Mi kezdett üldözni? Elena csüggedten hátradőlt. Nem tudom, mi volt az! Még
Soha nem láttam ilyesmit. Nem olyan volt, mint te vagy Stefan. Olyan volt Képek úsztak a fejében. A földön gomolygó pára. A süvöltő szél. Egy fehér, hatalmas alak, ami úgy nézett ki, mintha ködből lenne. Amint ráveti magát, mint egy szélfútta viharfelhő.
- Lehet, hogy csak a vihar része volt folytatta. De úgy éreztem, bántani akar. És sikerült elmenekülnöm.
Damon bőrdzsekijének cipzárjával játszadozva titkon elmosolyodott, és felnézett a férfira a pilláin keresztül.
Damon arcán most először tükröződött bármiféle érzelem. Az ajka grimaszba torzult. Elmenekültél.
- Igen. Eszembe jutott, amit valaki mondott nekem a folyóvízről. A gonosz dolgok nem tudnak átkelni rajta. Úgyhogy a Drowning-patak, a híd felé hajtottam. Utána meg Elena a szemöldökét ráncolva habozni kezdett, és megpróbált egy szilárd
Emlékbe kapaszkodni a zavarosban. Víz. Emlékezett a vízre. És arra, hogy valaki sikoltozik. De semmi másra. Utána meg átkeltem rajta foglalta végül össze diadalittasan. Csak így lehetett, hisz itt vagyok. És ennyi. Akkor most mehetünk? Damon nem válaszolt.
- Az autó még mindig ott van a folyóban szólalt meg Stefan. Úgy nézték egymást Damonnel, mint két felnőtt, akik egy tudatlan gyermek feje fölött beszélnek meg valamit, átmenetileg még az ellenségeskedést is felfüggesztve. Elenán ingerültség szaladt végig. Kinyitotta, a száját, de Stefan folytatta. Bonnié, Meredith és én találtunk rá. Lementem a víz alá, és kihoztam, de addigra már.
De addigra micsoda? Ráncolta a homlokát Elena.
Damon ajka gúnyos mosolyba húzódott. És le is mondtál róla? Pont te vagy az, akinek a legjobban kellett volna tudnia, mi történhet. Vagy annyira visszataszítónak találtad a gondolatot, hogy eszedbe sem jutott? Szívesebben látnád holtan?
- Nem volt pulzusa, nem lélegzett! Robbant ki Stefanból. És nem kapott elég vért ahhoz, hogy átváltozzon! A tekintete megkeményedett. Legalábbis tőlem.
Elena ismét kinyitotta a száját, de Damon rátette a két ujját, hogy elnémítsa. Majd rezzenetlenül megszólalt. És pont ez a baj vagy ehhez is túl vak vagy? Azt mondtad, nézzek rá , nézz rá magad. Sokkos állapotban van, irracionálisán viselkedik. ó, igen, ezt még én is elismerem egy vakító mosoly erejéig szünetet tartott, mielőtt folytatta volna. Ez nem a szokásos zavarodottság, ami az átváltozást követi. Vérre van szüksége, emberi vérre, vagy a testének nem lesz elég ereje ahhoz, hogy befejezze az átváltozást. Meg fog halni.
Hogy értette, hogy irracionálisán viselkedem? Gondolta Elena méltatlankodva. Jól vagyok - szólalt meg. Csak elfáradtam, ennyi. Aludni akartam, amikor meghallottam, hogy verekszetek, és idejöttem segíteni. És te még azt sem hagytad, hogy megöljem fejezte be elégedetlenkedve.
- Tényleg, miért nem hagytad? kérdezte Stefan. Úgy bámulta Damont, mintha át akarná fúrni a tekintetével. Az ő részéről az együttműködés minden jele elmúlt. Úgy lett volna a legkönnyebb.
Damon dühbe gurult, és belőle is áradni kezdett a gyűlölet, hogy összecsapjon Stefanéval. Szaporán, felszínesen vette a levegőt. Lehet, hogy én nem akarom megkönnyíteni a dolgokat sziszegte. Majd mintha ismét visszanyerte volna az önuralmát, ajkán gúnyos mosollyal hozzátette: Mondjuk úgy, drága öcsém: ha valaki megölhet téged, az én leszek. És
senki más. Ügy tervezem, hogy ezt majd személyesen fogom intézni. És az ilyesmiben nagyon jó vagyok , ezt ígéretnek is veheted.
- Azt már bebizonyítottad válaszolta Stefan csendesen, mintha minden egyes szótól viszolyogna.
- De ezt itt tromfolta le Damon csillogó szemekkel fordulva Elena felé nem én öltem meg. Miért kellett volna? Bármikor átváltoztathattam volna, amikor csak akarom.
- Mondjuk azért, mert eljegyezte valaki más.
Damon megemelte összefont kezüket. Elena harmadik ujján egy aranygyűrű csillogott, egyetlen sötétkék kővel. Elena a homlokát ráncolva pillantott rá, mintha már látta volna valahol. Majd fáradtan Damon vállára hajtotta a fejét.
- Nos, pillantott le rá Damon, ez már nem tűnik problémának, ugye? Ügy látom, boldog, hogy elfelejthetett téged. Rosszindulatú mosolyt vetett Stefanra. De amint rendesen magához tér, majd kiderül. Akkor megkérdezhetjük, melyikünket választja. Egyetértesz?
Stefan megrázta a fejét. Hogyan javasolhatsz egyáltalán ilyet? Azok után, ami. Elhallgatott.
- Katherinenel történt? Én ki merem mondani, még ha te nem is. Katherine ostobán döntött, és megfizette az árát. Elena más , ő tudja, mit akar. De nem számít, ha nem egyezel bele tette hozzá a tiltakozni készülő Stefanba fojtva a szót. Az a helyzet, hogy Elena gyenge, és vérre van szüksége. Gondoskodom róla, hogy megkapja, aztán kiderítem, ki tette ezt vele. Te vagy jössz, vagy nem. Ahogy akarod. Azzal felállt, és Elenát is magával rántotta. Menjünk. Elena szívesen követte, örült, hogy elindulnak. Az erdő izgalmas volt így éjszaka , ez még soha nem tűnt fel neki. Baglyok gyászos vadászrikoltása hallatszott a fák közül, és szarvas egerek rohantak szét a lába elől. A levegő foltokban hidegebb volt, mert lehűlt az erdő mélyedéseiben. Elena úgy találta, könnyű némán siklani Damon mellett az avaron , csak arra kell figyelnie, hova lép. Nem nézett hátra ellenőrizni, hogy Stefan követi-e őket.
Felismerte azt a helyet, ahol elhagyták az erdőt. Már járt ott azelőtt. De most valamilyen felfordulás volt: vörös és kék fények villogtak az autókon, spotlámpák világították meg az emberek sötét csoportjait. Elena kíváncsian bámulta őket. Többen ismerősnek tűntek. Az a nő például, a vékony, barázdált arcával és az aggodalmas tekintetével Judith néni? És mellette a magas férfi Judith néni vőlegénye, Robert?
Még valakinek ott kellene lennie velük, gondolta Elena. Egy kisgyereknek, akinek éppen olyan világos a haja, mint az övé. De akárhogy is próbálta, nem tudta felidézni a nevét.
A két egymást átkaroló lányra, akik a rendőrök gyűrűjében álltak, azokra viszont emlékezett. A kis vörös, aki sír, Bonnié. A magasabb, a rengeteg sötét hajával Meredith.
- De nem a vízben van mondta éppen Bonnié egy egyenruhásnak. A hangja hisztérikusan remegett. Láttuk, ahogy Stefan kiemeli. Már rengetegszer elmondtam.
- És itt otthagytátok vele?
- Muszáj volt. A vihar egyre erősebb lett, és valami közeledett.
- Ezt hagyjuk vágott közbe Meredith. Alig tűnt higgadtabbnak Bonnie-nál. Stefan azt mondta, hogy ha itt kell hagynia, akkor a fűzfák alá teszi.
- És hol van most Stefan? Kérdezte egy másik egyenruhás.
- Nem tudjuk. Visszamentünk segítségért. Valószínűleg követett minket. De hogy mi történt Elenával Bonnié visszafordult, és Meredith vállába temette az arcát.
Miattam ilyen feldúltak, döbbent rá Elena. Milyen butaság. De ezt rögtön tisztázhatom is. Elindult a fény felé, de Damon visszahúzta. Elena sebzetten pillantott rá.
- Ne így. Válaszd ki, kiket szeretnél, és mi idehozzuk neked közölte vele a férfi.
- Hogy minek szeretnék kiket?
- Enni belőlük, Elena. Most már vadász vagy. Ők a zsákmányaid.
Elena kételkedve nyomta a nyelvét a szemfogához. Semmi nem tűnt ennivalónak. Viszont, ha már Damon ezt mondta, hajlandó volt adni egy esélyt az elméletnek. Válassz te! Felelte engedelmesen.
Damon hátrabillentette a fejét, és elkeskenyedett szemréssel pillantott végig a tömegen, mint egy híres festményt tanulmányozó szakértő. Mit szólnál pár kedves kis mentőshöz?
- Nem válaszolta mögöttük egy hang.
Damon Stefanra pillantott a válla felett. Miért ne?
- Mert már így is elég szörnyűség történt. Lehet, hogy emberi vérre van szüksége, de nem kell vadásznia hozzá. Stefan arca zárkózott és ellenséges volt, de komor eltökéltség ült rajta.
- Van más megoldás? Kérdezte Damon gúnyosan.
- Tudod, hogy van. Keress valakit, aki önként vállalkozik a dologra... vagy akit rá lehet venni. Valakit, aki megtenné Elenáért, és aki mentálisan elég erős ahhoz, hogy megbirkózzon a feladattal.
- És, gondolom, azt is tudod, hol találhatok egy ilyen jellemóriást?
- Hozd az iskolához. Ott találkozunk válaszolta Stefan, majd eltűnt.
Otthagyták a nyüzsgést, a villogó fényeket, a rohangáló embereket. Induláskor Elena észrevett valami furcsát. A folyó közepén a lámpák fényében egy autó volt. Csak az első lökhárító lógott ki vízből.
Milyen hülye hely a parkoláshoz, gondolta Elena, miközben követte Damont vissza az erdőbe.
Stefan ismét elkezdett érezni.
Fájt. Azt hitte, már soha nem fog neki fájni semmi, nem fog érezni semmit. Amikor kihúzta Elena élettelen testét a sötét vízből, azt hitte, már soha semmi nem tudja bántani, mert semmi nem érhet fel ahhoz a pillanathoz.
De tévedett.
Megtorpant, és a jó kezével egy fába kapaszkodva megállt lehajtott fejjel, és nagyokat lélegezett. Amikor a vörös köd eloszlott, és ismét látni kezdett, folytatta az útját, de a mellkasában égő fájdalom csak nem múlt. Ne gondolj rá, győzködte magát, bár tudta, hogy hiába.
De Elena nem halt meg igazából. Ez csak számít egy kicsit, nem? Azt hitte, soha többé nem hallja a hangját, nem érzi az érintését.
Ám amikor a lány az előbb megérintette, meg is akarta ölni. Stefan ismét megállt, és előregörnyedt, attól félt, hogy rosszul lesz.
Így látni Elenát rosszabb volt, mint kihűlve, holtan megpillantani. Lehet, hogy ezért hagyta Damon életben. Lehet, hogy ez volt Damon bosszúja.
És lehet, hogy pont azt kellene tennie, amit Damon megölése utánra tervezett. Várni hajnalig, majd levenni az ezüstgyűrűt, ami megvédi a napfénytől. Kiállni, és megfürödni a napsugarak tüzes ölelésében, amíg le nem égetik a csontjairól a húst, és meg nem szüntetik a fájdalmat egyszer s mindenkorra.
De tudta, hogy nem fogja megtenni. Amíg Elena itt van a földön, nem hagyja el. Még akkor sem, ha a lány utálja, ha rá vadászik. Bármit megtenne, hogy megvédelmezze.
Stefan került egyet a vendégház felé. Meg kell mosakodnia, mielőtt emberek közé megy. A szobájában lemosta a vért az arcáról és a nyakáról, és megvizsgálta a karját. Már megindult a gyógyulás, és némi
koncentrációval fel is gyorsíthatja a folyamatot. Nagyon kezdett fogyni az Ereje , a bátyjával való harc legyengítette. De ez fontos volt. Nem a fájdalom miatt azt szinte észre sem vette, hanem mert erősnek kell maradnia.
Damon és Elena az iskola előtt vártak rá. Stefan a sötétben is érezte a bátyja türelmetlenségét, és Elena vad, új lényét.
- A te érdekedben remélem, hogy ez működni fog - mondta Damon.
Stefan nem válaszolt. Az iskola aulájában is sokan nyüzsögtek. Az embereknek a Városatyák bálján kellett volna lenniük , ehelyett azok, akik a vihar miatt ott maradtak, fel-alá járkáltak, vagy kis csoportokba verődve beszélgettek. Stefan benézett a nyitott ajtón, és az elméjével egy konkrét személyt keresett.
Megtalálta. A sarokban egy szőke fej hajolt az asztal fölé.
Matt.
Matt felegyenesedett, és értetlenül körbenézett. Stefan utasította, hogy jöjjön ki hozzá. Muszáj egy kis friss levegőt szívnod, gondolta, Matt tudatalattijába közvetítve az üzenetet. Kedved támadt kinézni egy pillanatra.
Damonnek, aki ott állt láthatatlanul a fény mögött, azt mondta: Vidd be Elenát az iskolába, a fotólaborba! Ő tudja, merre van. Ne mutatkozzatok, amíg nem szólok. Ezzel elhátrált, és várta, hogy Matt megjelenjen.
Matt megviselt arcát a holdtalan égbolt felé fordítva sétált ki. Erősen összerezzent, amikor Stefan megszólította.
- Stefan! Hát itt vagy! Elkeseredettség, remény és félelem küzdött az arcán. Odasietett Stefanhoz. Vissza visszahozták már? Van valami hír?
- Te mit hallottál?
Matt egy pillanatra rámeredt, mielőtt válaszolt volna. Bonnié és Meredith idejöttek, és azt mondták, hogy Elena leesett a Wickery hídról a kocsimmal. Azt mondták, hogy. Elhallgatott, és nyelt egyet. Stefan, az nem volt igaz, ugye? A tekintetéből sütött a könyörgés.
Stefan lesütötte a szemét.
- Ó, istenem sóhajtott fel Matt rekedten. Hátat fordított Stefannak, és eltakarta a szemét. Nem hiszem el, nem tudom elhinni. Nem lehet igaz.
Matt érintette meg Stefan a vállát.
- Ne haragudj. Matt hangja érdes és szaggatott volt. Valószínűleg a poklok poklán mész keresztül, én meg csak tovább nehezítem a dolgod.
Jobban, mintsem gondolnád, futott végig Stefan gondolataiban, miközben lehanyatlott a karja. Azzal a szándékkal jött ide, hogy az Ereje
segítségével győzi meg Mattét. De lehetetlennek tűnt. Nem volt képes ilyet tenni az első és egyetlen - emberrel, aki a barátja lett ezen a helyen.
Nem volt más választása, mint elmondani Mattnek az igazat. Hadd döntsön maga, mindennek tudatában.
- Ha lenne valami, amit most azonnal megtehetnél Elenáért kérdezte, megtennéd?
Matt túlságosan bele volt veszve az érzelmeibe ahhoz, hogy megérdeklődje, milyen idióta kérdés ez. Bármit felelte szinte dühösen, a kabátujjával a szemét dörzsölve. Bármit megtennék érte. Az arcára harciassághoz hasonlatos kifejezés ült ki, miközben Stefanra nézett, és szaggatottan lélegzett.
Gratulálok, gondolta Stefan, miközben hirtelen ásító ürességet érzett a gyomrában. Nyertél magadnak egy utat a Homályzónába.
- Gyere velem mondta. Mutatnom kell neked valamit.

Nincsenek megjegyzések:

Jacob

Jacob

Kedves látogató és olvasó!

Aki még nem látta az Alkonyat című filmet, az sűrgősen pótolja, aki nem olvasta a Stephanie Meyer könyveket és szeret jó és izgalamas történeteket olvasni, az ne habozzon. Rajta!

ÚGYMOND KÖTELEZŐ OLVASMÁNY!

New Moon előzetes magyar felirattal! JÓ SZÓRAKOZÁST!

Jó jelenetek New Moon

New Moon előzetes